Taneční škola BETTY
založeno v Modřanech roku 1990

Pololetní kurzovné pro školní rok 2018/2019


Cena závisí na délce tréninků jednotlivých kurzů a na počtu tréninků v týdnu:
1x 60 minut ................. 2000,-


1x 90 minut ................. 2400,-


2x 60/1x 120 minut .... 3000,-


1x 60+1x 90 minut ..... 3600,-
Platba na sále oproti příjmovému dokladu v hotovosti,
NEBO
bankovním převodem na účet.


Kurzovné je třeba uhradit do konce října.Bakeland
Copyright TŠ Betty | hlavním partnerem taneční školy je